Guido Nieuwendijk (website)

 

 

De schilderijen en muurschilderingen van Nieuwendijk (°1967) worden bevolkt door felgekleurde,geometrische vormen. Die vormen ontleent hij uit onze beeldcultuur, maar zijn ontdaan van elkherkenbaar detail, context of betekenis. Dat wat overblijft, is pure vorm en kleur; abstractie.

 

Website door Wielands